מפת אתר  
English   عربي
מידע שימושיקישור לאתר אנרגיה בראש אחר
על סדר היום
 • תמונה קישור למידע בנושא סגירת חברת אובק גז
  23.5.2016
  לקוחות אובק גז – שימו לב!
  מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מפסיק את פעילותה של חברת "אובק גז בע"מ" בתחום הגפ"מ עקב התנהלות מסכנת ציבור. המשרד מנחה את צרכני החברה להתקשר עם ספק גז מורשה, בהתאם לרשימת ספקי הגז המורשים המפורסמת באתר המשרד
 • 28.2.2016
  צפו: תכניות העבודה של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לשנת 2016
  ספר תכניות העבודה של הממשלה מתפרסם מידי שנה, ומציג לציבור את מטרות ויעדי המשרד, מדדים מרכזיים ומדדי הצלחה לפעילותיו ומשימותיו. צפו בתכניות העבודה של המשרד בתחומים: גז טבעי, חשמל, אנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית, דלק, גפ"מ ומים.
מידע מקצועי
 •  מפת זכויות הנפט בישראל 

  בהתאם לחוק הנפט ותקנות הנפט, נדרשת קבלת היתר מהממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים לביצוע כל פעולה הקשורה בחיפושי נפט, החל מביצוע סקר ראשוני, דרך חיפושי נפט ועד לקידוח והפקה. 

 •  מחירי דלק 

  מחיר בנזין 95 אוקטן הנמכר בתחנות הדלק מתעדכן בחצות הלילה שלפני יום העבודה הראשון בכל חודש, עפ"י החלטת הממשלה. המחיר המעודכן מתפרסם בתחילת החודש בעיתונים יומיים ובאתר משרד האנרגיה והמים.

 •  נתוני צריכת דלקים  

  דוח צריכת מוצרי דלק מציג מדי חודש את ריכוז סך אספקות מוצרי הדלק בישראל (כולל רש"פ). ​

 •  ספקי הגז המורשים בישראל  

  רוכשים גז רק מספק גז מורשה! רכישת גז או התקנת מתקן גז באמצעות גורם בלתי מורשה מסכנת אתכם ואת סביבתכם, ואסורה בחוק. לאספקת גז בטיחותית, אמינה וחוקית, התקשרו אך ורק עם ספק גז מורשה, המופיע ברשימת ספקי הגז המורשים בישראל.

 •  כיצד לבחור מקרר?  

  ככל שצריכת האנרגיה של המקרר יעילה יותר הוא צורך פחות חשמל. צריכת חשמל קטנה יותר מאפשרת חיסכון בחשבון החשמל השוטף לאורך הרבה שנים, גם אם המקרר עולה יותר בזמן הקניה.
  מצורפת רשימת מקררים מאושרים לשיווק בארץ לפי סדר היעילות האנרגטית שלהם.​

 •  כיצד לבחור מזגן? 

  האקלים החם בישראל מחייב שימוש במיזוג אוויר זמן ניכר במשך השנה. לכן נושא בחירת המזגן הוא חשוב ביותר. על מנת לבחור מזגן בעל תפוקת אנרגיה יעילה יש לקחת בחשבון שיקולים כגון גודל המקום הממוזג ותצרוכת החשמל. לפניכם  מידע מקיף ומכלול האפשרויות העומדות בפניכם לפני רכישת מזגן. ​

 •  דוח צריכת אנרגיה שנתית 

  סעיף 4 לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) תשנ"ד – 1993, קובע כי "מפעל צרכן" - כהגדרתו בתקנה - יגיש לממונה במשרד האנרגיה והמים דוח על צריכת האנרגיה השנתית בתקופה שמ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. הדוח יוגש בכל שנה עד לתאריך 31 במרס של השנה העוקבת לתקופת הדיווח. ​

קישור לנושא התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית