מפת אתר  
English   عربي

מידע לצרכנים

מבין הנושאים הרבים שבהם מטפל של משרד האנרגיה והמים, הגפ"מ (גז בישול) הוא אולי התחום בעל הנגיעה הרבה ביותר למגזר הביתי, אשר משתמש בו דרך קבע לבישול, חימום והסקה. לפיכך קידם המשרד את רפורמת הגז, שנועדה להגביר את התחרות במשק הגז, והוא מפקח ושוקד על הסדרת הפעילות בתחום זה לרווחת הצרכן.
 
להלן הנושאים העיקריים המעניינים את צרכן הגז הביתי, ביניהם התקשרות עם ספק גז חדש, החלפת ספק וההתנהלות השוטפת מול הספק.
 
 
שאלות נפוצות
  •  
    קניתי דירה חדשה מקבלן. האם אני מחויב להיות מחובר לספק הגז שהקבלן בחר לבנין במהלך השנה הראשונה?
    החוק החדש ביטל את ס' 2 לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א – 1991, אשר קבע כי החלטה בדבר החלפת ספק גז לא תבוצע אלא לאחר שחלפה שנה מהיום שהוחל בהפעלת מערכת הגז המרכזית. יחד עם זאת, ס' 2 האמור ימשיך לחול על התקשרות בחוזה להתקנת מערכת גז מרכזית או לאספקת גז שנעשתה לפני 1 בינואר 2008, ובלבד שהפעלת מערכת הגז המרכזית מכוח ההתקשרות האמורה החלה לא יאוחר מיום 1 בספטמבר 2010.​
 
חדשות ועדכונים