מפת אתר  
English   عربي
תחומי פעילות

המלצות הוועדה הבינמשרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל

12/09/2012

הוועדה הבינמשרדית לבחינת נושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי, מונתה על ידי ראש הממשלה ושר האנרגיה והמים.   

 

בשנים האחרונות התגלו בישראל ובמרחב הימי שלחופיה מאגרי גז ניכרים, אשר חלקם מצוי כבר היום בתהליך פיתוח. על פי ההערכות, קיימת האפשרות להימצאות מאגרים ניכרים נוספים בעתיד, אשר התמריץ לגילויים ופיתוחם תלוי במדיניות שתינקט לגביי משק הגז הטבעי במדינת ישראל. הוועדה הוקמה לאור הצורך לבחון ולהגדיר את מדיניות הממשלה בכל הנוגע לפיתוח עתידי של משק הגז הטבעי בישראל.
 
 
תמלילי ישיבות הוועדה הבינמשרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל
 
  
המלצות הוועדה 12.9.2012:
 

דו"ח הוועדה

 

דף פתיח של המלצות הוועדה

 

 

 

 

נספח א' - סחר גז טבעי בעולם

  

נספח ב' - תרחישי ביקושים

 

נספח ג' - צריכת גז טבעי במגזר התחבורה בישראל

 

נספח ד' - דעת מיעוט מטעם המשרד להגנת הסביבה

 

נספח ה' - סקירה משווה

 

Executive Summary
 
 
עיקרי המלצות הוועדה 29.8.2012:
  

מצגת עיקרי ההמלצות

 

The Inter-ministerial Committee- Main Recommendations

 

 
מרכזי הוועדה: 
גב' מיכל פרנקו-קדמי, יועצת למנכ"ל משרד האנרגיה והמים (סיימה את תפקידה);
מר נתי בירנבוים, יועץ מקצועי לשר האנרגיה והמים (סיים את תפקידו); 
מר מוריס דורפמן, כלכלן בכיר, המועצה הלאומית לכלכלה morrisd@pmo.gov.il.
 
לשאלות נוספות:
גב' שני בר-אור, יועצת למנכ"ל משרד האנרגיה והמים shanib@energy.gov.il
 
מפגש ציבורי מטעם הוועדה נערך ביום ג' 10.7.2012 בכפר המכביה.  

 

 
תמונה של אסדת קידוח בים

עמדות ציבור שהוגשו לוועדה טרם דוח הביניים

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
שתף/שמור
שתף / שמור